Don’t Feed The Seagulls

Don’t Feed The Seagulls.  A super 8mm Fim.  2010 Cornwall.

Nizo 801

Kodak Ektachrome 64t Super 8 Motion Picture Film